Місцеві вибори 2015

Правова інформація

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ДОСТУПУ ДО ПОРТАЛУ ТА КОРИCТУВАННЯ НИМ

(Правила)

 

1. Визначення термінів та загальні положення.

 

1.1. Портал – Веб-система «Місцеві вибори 2015» – сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, обʼєднаних адресним простором домену vybir.info. Стартова сторінка Порталу: vybir.info. Будь-яка частина Порталу (веб-сторінка або окремі її частини/складові/елементи) також охоплюється поняттям «Портал» і є Порталом.

 

1.2. Портал є інформаційним ресурсом для розміщення інформації на умовах цих Правил та акумулювання інформації про виборчу кампанію на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, які відбуватимуться у містах Краматорську, Словʼянську та Бердянську.

 

1.3. Мета функціонування Порталу – збір, обробка та поширення інформації для інформування громадян України та інших осіб про кампанію місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, які відбуватимуться у містах Краматорську, Словʼянську та Бердянську, у тому числі інформування про паралельні підрахунки голосів.

 

1.4. Вибори – виборча кампанія місцевих виборів 25 жовтня 2015 року, які відбуватимуться у містах Краматорську, Словʼянську та Бердянську.

 

1.5. Адміністратор Порталу – громадська організація «Український центр суспільних даних», особа, яка здійснює управління Порталом та його підтримку відповідно до умов даних Правил. Адреса електронної пошти: [email protected].

 

1.6. Редактор – особа, яка уклала договір з Адміністратором Порталу, пройшла ознайомлювальне навчання з роботою Порталу, про що підписала відповідний акт, відповідає усім умовах цих Правил, і має право на розміщення інформації на Порталі відповідно до умов даних Правил та умов договору. Редактор може мати статус або Координатора, або Оператора.

 

2. Редактори, їх права та обов’язки.

 

2.1. Координатор – незалежна та незацікавлена у Виборах і їх результатах особа, яка має право на розміщення інформації до таких розділів (веб-сторінок) Порталу:

- місцеві організації партій, які висунули кандидата (кандидатів) для участі у Виборах;

- кандидати в депутати місцевих рад, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, старости;

- виборчі округи;

- виборчі дільниці;

- територіальні виборчі комісії;

- дільничні виборчі комісії;

- новини – офіційна інформація, постанови відповідних територіальних виборчих комісій, інша документація.

 

2.2. Оператор:

(1)  місцева організація партії, яка висунула кандидата (кандидатів) для участі у Виборах (в одному населеному пункті із зазначених у Виборах населених пунктах, у кількох населених пунктах або у всіх населених пунктах), та забезпечує безпосереднє представництво своїх повноважних осіб (членів дільничних виборчих комісій та/або спостерігачів) на всіх виборчих дільницях даного населеного пункту (кількох або всіх населених пунктів відповідно);

(2)  група з двох або більше місцевих організацій політичних партій, які обʼєднали свої зусилля для виконання умови, зазначеної у підпункті 1 пункту 2.2 цих Правил;

(3)  громадська організація, яка забезпечує безпосереднє представництво своїх спостерігачів на всіх виборчих дільницях відповідних Виборів (в одному населеному пункті із зазначених у Виборах населених пунктах, в кількох населених пунктах або у всіх населених пунктах);

(4)  група з двох або більше громадських організацій, які обʼєднали свої зусилля для виконання умови, зазначеної у підпункті 3 пункту 2.2 цих Правил.

 

2.3. Оператор має право на розміщення інформації до таких розділів (веб-сторінок) Порталу:

- хід голосування на виборчих дільницях;

- результати голосування на виборчих дільницях (паралельний підрахунок голосів).

 

2.4. Оператор має право:

1) вносити дані до Порталу в межах, передбаченими цими Правилами;

2) вносити дані до Порталу виключно після підписання акту про проходження ознайомлювального навчання з роботою Порталу;

3) вносити дані до Порталу виключно за відповідності умовам, передбаченим пунктом 2.2 цих Правил;

4) звертатися до Адміністратора Порталу зі зверненнями щодо правильності даних, розміщених на Порталі;

5) звертатися до Адміністратора Порталу щодо блокування логіну та/або паролю, заміни логіну та/або паролю;

6)  звертатися до Адміністратора Порталу з пропозиціями щодо оптимізації функціонування Порталу.

 

2.5. Оператор зобовʼязаний:

1) вносити повні та достовірні наявні дані до передбачених даними Правилами розділів Порталу;

2) надавати логіни та паролі власного доступу до Порталу виключно своїм повноважним особам, відповідальним за внесення даних до Порталу;

3) зберігати логін і пароль доступу до Порталу від розголошення/доступу будь-яким стороннім особам, не уповноваженим вносити дані до Порталу;

4) негайно повідомити Адміністратора Порталу про виявлений факт несанкціонованого користування власним логіном та паролем;

5) не вчиняти будь-яких намагань доступу до Порталу (його розділів), доступ до яких Оператору не передбачений;

6) пройти ознайомлювальне навчання з роботою Порталу та підписати відповідний акт;

7) негайно припинити доступ до Порталу у випадку невідповідності хоча би одній з умов, які ставляться цими Правилами до Оператора, з одночасним повідомленням про таку обставину Адміністратора;

8) негайно припинити доступ до Порталу у випадку незгоди з Правилами, у тому числі внесеними до них змінами, з одночасним повідомленням про таку обставину Адміністратора;

9) не зловживати наданими Правилами та укладеним договором правами.

 

2.6. Редактори мають право на розміщення інформації на Портал виключно після укладання договору з Адміністратором Порталу та підписання акту про проходження ознайомлювального навчання з роботи Порталу.

 

2.7. Адміністратор Порталу відмовляє особі у праві набути статус Редактора у випадку невідповідності даної особи вимогам (умовам), які ставляться Правилами до Редактора.

 

2.8. Адміністратор Порталу має право відмовити особам набути статус Редактора без будь-яких причин та без пояснення причин такої відмови.

 

2.9. Адміністратор Порталу має право припинити статус Редактора у разі виявлення порушенням ним будь-якого положення Правил та/або укладеного з ним договору.

 

2.10. Редактор, який розміщує інформацію на Порталі, зобов’язаний переконатися в її достовірності.

 

2.11. Адміністратор Порталу не несе відповідальність за розміщену Оператором інформацію на Порталі.

 

2.12. Оператор несе відповідальність за достовірність та правомірність розміщуваної ним інформації на Порталі, у тому числі будь-якими особами, які використовують надані йому логін і пароль.

 

2.13. Координатор несе відповідальність за достовірність розміщуваної ним інформації на Порталі.

 

2.14. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за достовірність розміщуваної Координатором інформацію на Порталі.

 

3. Адміністратор Порталу, його права та обовʼязки.

 

3.1. Адміністратор Порталу:

1) забезпечує безперебійну роботу та наповнення Порталу відповідно до мети функціонування Порталу;

2) надає Редакторам можливість внесення даних до Порталу в обсягах та на умовах, передбачених цими Правилами та договором, укладеним з Редактором;

3) проводить ознайомлювальне навчання з роботою Порталу;

4) розглядає звернення Редакторів, а також осіб, які користуються ресурсами Порталу;

5) надає Операторам логіни та паролі з доступом до відповідних розділів Порталу з розрахунку 1 (один) логін і пароль на 10 (десять) виборчих дільниць, здійснює заміну логіну та/або паролю, їх скасування;

6) надає усім бажаючим можливість використовувати інформацію/обʼєкти інтелектуальної власності, розміщені на Порталі, згідно з п. 4.2. цих правил.

 

3.2. Адміністратор Порталу докладає максимум зусиль для забезпечення безперебійного функціонування Порталу під час Виборів, для захисту Порталу та розміщуваних на ньому даних від несанкціонованого втручання зі сторони третіх осіб, однак не може гарантувати безперебійність функціонування Порталу, а також відсутність можливих несанкціонованих втручань в роботу Порталу.

 

4. Права інтелектуальної власності.

 

4.1. Адміністратор Порталу є особою, якій належать права інтелектуальної власності на Портал, на обʼєкти інтелектуальної власності, розміщувані на Порталі.

 

4.2. Адміністратор Порталу заохочує використання матеріалів, розміщуваних на Порталі, і надає усім особам невиключний дозвіл на некомерційне використання інформація та/або об’єктів інтелектуальної власності, розміщеної на Порталі, з обовʼязковим посиланням на Портал (відповідну веб-сторінку Порталу).

 

4.3. Розміщуючи інформацію/обʼєкти інтелектуальної власності на Порталі, Редактор надає Адміністратору Порталу невиключний дозвіл використовувати таку інформацію/обʼєкти інтелектуальної власності будь-яким способом (всіма відомими і доступними) на всій території світу без обмежень по строкам.

 

4.4. Адміністратор Порталу не перевіряє інформацію/обʼєкти інтелектуальної власності, розміщувані Редакторами на Порталі, на предмет їх достовірності, відповідності вимогам чинного законодавства, наявність прав на їх розміщення, відсутність порушень прав будь-яких третіх осіб.

 

4.5. Адміністратор Порталу не несе відповідальності за наявність у Редакторів прав інтелектуальної власності при розміщенні ними обʼєктів інтелектуальної власності на Порталі.

 

4.6. Адміністратор Порталу не несе відповідальності перед третіми особами, якщо інформація/обʼєкти інтелектуальної власності, розміщені на Порталі, порушують права третіх осіб.

 

4.7. Редактори погоджуються, що дотримання немайнових прав на обʼєкти інтелектуальної власності здійснюється Адміністратором Порталу на власний розсуд із зазначенням імені (псевдоніма) автора або без зазначення.

 

5. Чинність Правил.

 

5.1. Чинна редакція Правил знаходиться за адресою: vybir.info/page/4.

 

5.2. Адміністратор Порталу залишає за собою право вносити правки до Правил Порталу в односторонньому порядку, які набирають чинності та є обовʼязковими для усіх осіб з часу їх оприлюднення на Порталі. Подальше користування Порталом свідчить про згоду відповідної особи, у тому числі Редактора, з новою редакцією Правил Порталу. У випадку незгоди з новою редакцією Правил Порталу відповідна особа, у тому числі Редактор, зобовʼязана припинити будь-яке користування Порталом. Про припинення користування Порталом Редактор невідкладно повідомляє Адміністратора Порталу.